ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

DZIEJE I KULTURA NARODU JAPOŃSKIEGO. KRÓTKI ZARYS

50,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Tłumacz

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 17×25 cm, stron 474, mapy w załączniku, okładka miękka.

Stan  dobry (naddarcia grzbietu).

 

Spis treści:

Środowisko geograficzne Japonii
Bogactwa mineralne
Najstarsze epoki dziejów Japonii
Początki dziejów i epoka kamienia
Epoka żelaza
Relacje chińskie
Mity i tradycje japońskie
Gospodarka i ustrój społeczny w dawnej Japonii
Najstarsza kultura
Wprowadzenie kultury chińskiej do Japonii
Reforma Taika
Epoka Nara (710-784)
Rozwój niewolnictwa
Nauka konfucjańska
Różnice między językiem chińskim a językiem japońskim
Rozwój kultury w epoce Nara
Pierwszy zbiór japońskich poematów-Manj’osiu
Epoka Hei’an (794-1192)
Wyprawy przeciw Ainom
Hegemonia rodu Fudziwara
Powstanie lennych dóbr sioen w epoce Hei’an
• Administracja kraju
Buddyzm i sintoizm w epoce Hei’an
Rozwój kultury w epoce Hei’an
Literatura narodowa
Sei Sionagon — Zeszyty pod poduszkę
Baśnie i inne opowiadania
Murasaki Sikibu — Opowieść o księciu Gendzi (Gendzi-monogatari)
Powstanie sztuki świeckiej
Walki między rodami Taira i Minamoto
Epoka Kamakura (1192-1333)
Władanie ziemią
Rozwój feudalizmu
Reformy w organizacji kraju
Samurajowie i kult busido
Regenci Hodzio (1219-1333)
Starcie z Kublaj-chanem
Trudności gospodarcze regentów Hodzio i ich upadek
Reformatorskie sekty buddyjskie w epoce Kamakura
Dziodo — sekta „Czystego Kraju“
Sekta Sinrana — dziodo-sinsiu
Prorok Niciren i jego sekta Lotosu — hokke
Buddyzm sekty dzen
Rozwój kultury w epoce Kamakura
Liryka
Proza ……..
Kamo Ciomei — Pamiętnik pustelnika
Opowieści bohaterskie
Sztuka w epoce Kamakura
Epoka Muromaci-Asikaga (1336-1573)
Walki między dynastią północną i południową (1336-1392) . Stosunki gospodarcze za czasów siogunów z rodu Asikaga .
Handel z Chinami
Dza — gildie kupieckie
Rozruchy i bunty chłopskie
Znaczenie rodziny
Buddyzm sekty dzen, sekta ikko i odnowienie sintoizmu
Pozostałe sekty
Odnowienie sintoizmu
Rozwój kultury w epoce Muromaci
Sztuka malowania tuszem
Architektura
Powstanie literatury ludowej
Dramaty liryczne no
Powstanie sztuk no
Aktorzy
Maski i kostiumy
Chór i muzyka
Scena
Dekoracje i rekwizyty
Kan’ami i Seami
Klasyfikacja sztuk no
Styl sztuk no
Seami Motokijo — Adamaszkowy bęben
Ludowe farsy kiogen
Hanako
Okres wojen w XV i XVI w
Pierwsze kontakty z Zachodem i chrześcijaństwem
Zjednoczenie Japonii
Administracja kraju za czasów Nobunaga i Hidejosi
Charakterystyka kultury czasów Nobunaga i Hidejosi
Chrześcijaństwo w czasach trzech twórców zjednoczenia Japonii
Zerwanie stosunków między Japonią a Europą
Organizacja feudalizmu za rządów rodu Tokugawa
Administracja kraj-u w epoce Tokugawa
Gospodarka feudalna
Rozkwit klasy kupieckiej
Handel zagraniczny w epoce Tokugawa
Rządy siogunów 1’etsuna i Tsunajosi
Życie kulturalne w epoce Tokugawa
Malarstwo dekoracyjne, mauzoleum w Nikko i willa Katsura
Drzeworyty ukijoe — sztuka „przemijającego życia”
Ludowy teatr kabuki
Teatr lalek dzioruri i dramaturg Cikamatsu
Matsuo Basio, mistrz formy poetyckiej
Powieści „przemijającego życia“
Powieści satyryczne
Moralizatorskie powieści Bakina
Prądy ideowe, które przygotowywały upadek feudalizmu
Nauka antykonfucjańska
Odrodzenie sintoizmu
Studiowanie nauk europejskich
Trudności gospodarki feudalnej
Sytuacja chłopów i bunty chłopskie
Ekspansja kolonialna na Dalekim Wschodzie
Kolonizacja Hokkaido
Rozkład feudalnej struktury społecznej u schyłku epoki Tokugawa
Upadek siogunatu i rewolucja Meidzi
Budowa przemysłu japońskiego w epoce Meidzi
Budowa przemysłu przez państwo
Problemy finansowe w epoce Meidzi
Okres inicjatywy prywatnej i wzrost koncernów (dzaibatsu) w latach
1885-1914
Problemy finansowe do wybuchu wojny światowej
Rozwój przemysłu włókienniczego
Budowa przemysłu ciężkiego
Japoński handel zagraniczny
Walka ludu japońskiego przeciw wyzyskowi w epoce Meidzi
Epoka Taisio (1912-1926)
Epoka Siowa od r. 1926 do czasów dzisiejszych
Rozwój gospodarczy w epoce Taisio i Siowa
Przenikanie kapitalizmu do japońskiego rolnictwa
Rozwój przemysłu po wojnie światowej do r. 1937
Udział koncernów dzaibatsu w rozpętaniu wojny
Japońskie ruchy ludowe przeciw polityce imperialistycznej
Rozwój kultury nowej Japonii
Wychowanie i szkolnictwo
Nowoczesna literatura japońska
Szkoła realistyczna
Idealiści i romantycy
Okres naturalizmu (do końca wojny światowej)
Simadzaki Toson
Natsume Soseki
Reakcja na naturalizm — szkoła dekadencka Idealistyczna szkoła „Białej brzozy”
Nawrót do realizmu
Literatura proletariacka
Tokunaga Sunao
Kobajasi Takidzi
Chronologiczny przegląd najważniejszych epok
Japońskie miary, wagi i pieniądze
Indeks terminów japońskich
Spis ilustracji
Spis map

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK