ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  DZIEJE I KULTURA NARODU JAPOŃSKIEGO. KRÓTKI ZARYS

  50,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17×25 cm, stron 474, mapy w załączniku, okładka miękka.

  Stan  dobry (naddarcia grzbietu).

   

  Spis treści:

  Środowisko geograficzne Japonii
  Bogactwa mineralne
  Najstarsze epoki dziejów Japonii
  Początki dziejów i epoka kamienia
  Epoka żelaza
  Relacje chińskie
  Mity i tradycje japońskie
  Gospodarka i ustrój społeczny w dawnej Japonii
  Najstarsza kultura
  Wprowadzenie kultury chińskiej do Japonii
  Reforma Taika
  Epoka Nara (710-784)
  Rozwój niewolnictwa
  Nauka konfucjańska
  Różnice między językiem chińskim a językiem japońskim
  Rozwój kultury w epoce Nara
  Pierwszy zbiór japońskich poematów-Manj’osiu
  Epoka Hei’an (794-1192)
  Wyprawy przeciw Ainom
  Hegemonia rodu Fudziwara
  Powstanie lennych dóbr sioen w epoce Hei’an
  • Administracja kraju
  Buddyzm i sintoizm w epoce Hei’an
  Rozwój kultury w epoce Hei’an
  Literatura narodowa
  Sei Sionagon — Zeszyty pod poduszkę
  Baśnie i inne opowiadania
  Murasaki Sikibu — Opowieść o księciu Gendzi (Gendzi-monogatari)
  Powstanie sztuki świeckiej
  Walki między rodami Taira i Minamoto
  Epoka Kamakura (1192-1333)
  Władanie ziemią
  Rozwój feudalizmu
  Reformy w organizacji kraju
  Samurajowie i kult busido
  Regenci Hodzio (1219-1333)
  Starcie z Kublaj-chanem
  Trudności gospodarcze regentów Hodzio i ich upadek
  Reformatorskie sekty buddyjskie w epoce Kamakura
  Dziodo — sekta „Czystego Kraju“
  Sekta Sinrana — dziodo-sinsiu
  Prorok Niciren i jego sekta Lotosu — hokke
  Buddyzm sekty dzen
  Rozwój kultury w epoce Kamakura
  Liryka
  Proza ……..
  Kamo Ciomei — Pamiętnik pustelnika
  Opowieści bohaterskie
  Sztuka w epoce Kamakura
  Epoka Muromaci-Asikaga (1336-1573)
  Walki między dynastią północną i południową (1336-1392) . Stosunki gospodarcze za czasów siogunów z rodu Asikaga .
  Handel z Chinami
  Dza — gildie kupieckie
  Rozruchy i bunty chłopskie
  Znaczenie rodziny
  Buddyzm sekty dzen, sekta ikko i odnowienie sintoizmu
  Pozostałe sekty
  Odnowienie sintoizmu
  Rozwój kultury w epoce Muromaci
  Sztuka malowania tuszem
  Architektura
  Powstanie literatury ludowej
  Dramaty liryczne no
  Powstanie sztuk no
  Aktorzy
  Maski i kostiumy
  Chór i muzyka
  Scena
  Dekoracje i rekwizyty
  Kan’ami i Seami
  Klasyfikacja sztuk no
  Styl sztuk no
  Seami Motokijo — Adamaszkowy bęben
  Ludowe farsy kiogen
  Hanako
  Okres wojen w XV i XVI w
  Pierwsze kontakty z Zachodem i chrześcijaństwem
  Zjednoczenie Japonii
  Administracja kraju za czasów Nobunaga i Hidejosi
  Charakterystyka kultury czasów Nobunaga i Hidejosi
  Chrześcijaństwo w czasach trzech twórców zjednoczenia Japonii
  Zerwanie stosunków między Japonią a Europą
  Organizacja feudalizmu za rządów rodu Tokugawa
  Administracja kraj-u w epoce Tokugawa
  Gospodarka feudalna
  Rozkwit klasy kupieckiej
  Handel zagraniczny w epoce Tokugawa
  Rządy siogunów 1’etsuna i Tsunajosi
  Życie kulturalne w epoce Tokugawa
  Malarstwo dekoracyjne, mauzoleum w Nikko i willa Katsura
  Drzeworyty ukijoe — sztuka „przemijającego życia”
  Ludowy teatr kabuki
  Teatr lalek dzioruri i dramaturg Cikamatsu
  Matsuo Basio, mistrz formy poetyckiej
  Powieści „przemijającego życia“
  Powieści satyryczne
  Moralizatorskie powieści Bakina
  Prądy ideowe, które przygotowywały upadek feudalizmu
  Nauka antykonfucjańska
  Odrodzenie sintoizmu
  Studiowanie nauk europejskich
  Trudności gospodarki feudalnej
  Sytuacja chłopów i bunty chłopskie
  Ekspansja kolonialna na Dalekim Wschodzie
  Kolonizacja Hokkaido
  Rozkład feudalnej struktury społecznej u schyłku epoki Tokugawa
  Upadek siogunatu i rewolucja Meidzi
  Budowa przemysłu japońskiego w epoce Meidzi
  Budowa przemysłu przez państwo
  Problemy finansowe w epoce Meidzi
  Okres inicjatywy prywatnej i wzrost koncernów (dzaibatsu) w latach
  1885-1914
  Problemy finansowe do wybuchu wojny światowej
  Rozwój przemysłu włókienniczego
  Budowa przemysłu ciężkiego
  Japoński handel zagraniczny
  Walka ludu japońskiego przeciw wyzyskowi w epoce Meidzi
  Epoka Taisio (1912-1926)
  Epoka Siowa od r. 1926 do czasów dzisiejszych
  Rozwój gospodarczy w epoce Taisio i Siowa
  Przenikanie kapitalizmu do japońskiego rolnictwa
  Rozwój przemysłu po wojnie światowej do r. 1937
  Udział koncernów dzaibatsu w rozpętaniu wojny
  Japońskie ruchy ludowe przeciw polityce imperialistycznej
  Rozwój kultury nowej Japonii
  Wychowanie i szkolnictwo
  Nowoczesna literatura japońska
  Szkoła realistyczna
  Idealiści i romantycy
  Okres naturalizmu (do końca wojny światowej)
  Simadzaki Toson
  Natsume Soseki
  Reakcja na naturalizm — szkoła dekadencka Idealistyczna szkoła „Białej brzozy”
  Nawrót do realizmu
  Literatura proletariacka
  Tokunaga Sunao
  Kobajasi Takidzi
  Chronologiczny przegląd najważniejszych epok
  Japońskie miary, wagi i pieniądze
  Indeks terminów japońskich
  Spis ilustracji
  Spis map

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

   Antykwariat Kwadryga

   jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.