Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   DZIEDZICTWO KULTURY SZLACHECKIEJ

   49,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 473, okładka miękka.

   Stan bardzo dobry.

   Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej : ginąca część kultury europejskiej / Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

   Spis treści:


   Słowo od Autorek 1.
   Rozdział wstępny
   1.1.Szlachta litewska jako przedmiot badań
   1.2.Kresy i pogranicze — pojęcia polisemiczne
   1.2.1.Pojęcie Kresów
   1.2.2.Pojęcie pogranicza
   1.3.Charakterystyka pogranicza słowiańsko-bałtyckiego
   1.3.1.Języki na pograniczu słowiańsko-bałtyckim
   1.3.2.Badania nad sytuacją socjolingwistyczną przed II wojną światową    
   1.3.3.Lokalizacja wybranych skupisk szlacheckich na pograniczu
   1.4.Charakterystyka materiału i podejście metodologiczne
   1.4.1.Typy źródeł
   -Korpus listów
   -Teksty mówione
   -Wspomnienia
   1.4.2.Uwagi o metodzie
   1.5.Co wiemy o szlachcie litewskiej
   1.5.1.Pochodzenie i rozmieszczenie szlachty litewskiej, jej struktura
   w ujęciach historiograficznych
   1.5.2.Językowy i kulturowy obraz szlachty litewskiej w tekstach literackich i dotychczasowe próby jego ujęcia z perspektywy lingwistycznej
   1.5.3.Związki szlacheckie na Litwie i Białorusi
   2.Charakterystyka ośrodków szlacheckich
   2.1.Ośrodek grodzieński
   2.2.Ośrodek kowieńsko-żmudzki
   2.2.1.Podziały terytorialne — zasięg Żmudzi i Laudy
   -Kryterium historyczne
   -Kryterium językowe
   -Kryterium świadomościowe
   2.2.2.Historia i rozmieszczenie szlachty w krainach etnograficznych
   -Żmudź
   -Lauda
   3.Dziedzictwo kultury
   3.1.Podstawowe pojęcia zastosowane w pracy
   3.2.Tożsamość wspólnoty szlacheckiej
   3.2.1.Mity o pochodzeniu szlachty i historia wyobrażona
   3.2.2.Geografia wyobrażona
   3.2.3.Mit krwi i kultura wyobrażona
   3.3.Dziedzictwo postaw i pamięci
   3.3.1.Dziedzictwo postaw — narracje
   -Polskość
   -Religijność
   -Szlachetność
   3.3.2.    Dziedzictwo pamięci — obrazy
   -Opis rodzin
   Rodzina Sawickich
   Rodzina Romanowskich
   Rodzina Romerów
   -Sfera życia społecznego
   Obraz rodziny
   Obraz wspólnoty szlacheckiej
   Obraz dezintegracji
   -Sfera codzienności
   Obraz gospodarowania
   Obraz poziomu życia
   Obraz domu
   Obraz sadów i ogrodów
   Obraz dbałości o zdrowie
   Obraz mody
   -Sfera duchowości
   Obraz pobożności
   Obraz edukacji
   -Szlachecka symbolika
   Dom
   Ogród
   Drzewo
   Rękawiczki i kapelusze
   Książka
   Koń
   Pamiątki
   4.Dziedzictwo języka
   4.1.Między tradycją a innowacyjnością. Etykieta językowa w korespondencji szlachty litewskiej (XIX-XXw.)     195
   4.1.1.Analiza formuł grzecznościowych w listach (XIX i 1. połowa
   XX w.)
   -Listy oficjalne relacjonujące
   -Listy prywatne relacjonujące
   -Listy illokutywne
   4.1.2.Formy grzecznościowe w listach współczesnych (tradycja i przemiany)
   4.1.3.Podstawowe elementy modelu grzeczności, stosowanego w epistolografii szlachty litewskiej
   4.2.Status polszczyzny szlacheckiej na terenie Litwy i Białorusi
   4.3.Wybór cech uznawanych w literaturze przedmiotu za charakterystyczne dla socjolektu szlachty litewskiej
   4.4.Socjolekt szlachecki w korespondencji szlachty litewskiej (XIX-XXw.)
   4.4.1.Analiza językowa listów XIX-wiecznych
   -Listy anonimowej autorki z Grodzieńszczyzny
   -List anonimowej autorki z obszaru kowieńsko-żmudzkiego
   -Listy rodziny Sawickich
   Grafia i zjawiska z pogranicza pisowni i wymowy
   Zjawiska fonetyczne
   Zjawiska z pogranicza fonetyki i fleksji
   Wybrane tendencje słowotwórcze
   Wybrane cechy składniowe
   Słownictwo
   4.4.2.    Analiza językowa listów XX-wiecznych
   -Listy rodziny Romanowskich jako świadectwo języka drobnej szlachty
   Między grafią a wymową
   Zjawiska fonetyczne
   Cechy fleksyjne i zmorfologizowane zjawiska fonetyczne
   Wybrane tendencje słowotwórcze
   Wybrane tendencje składniowe
   Słownictwo
   -Listy rodziny Romerów jako odzwierciedlenie polszczyzny szlachty zamożnej
   Między grafią a wymową
   Cechy fonetyczne
   Cechy fleksyjne
   Wybrane tendencje słowotwórcze
   Wybrane cechy składniowe
   Słownictwo
   4.5.Cechy socjolektu szlacheckiego zachowane w języku mówionym i tekstach folklorystycznych    
   4.5.1.  Ośrodek grodzieński (na podłożu białoruskim)
   Cechy fonetyczne
   Cechy fleksyjne i zmorfologizowane zjawiska fonetyczne
   Wybrane cechy słowotwórcze
   Wybrane cechy składniowe
   Słownictwo
   4.5.2.  Ośrodek żmudzki (na podłożu litewskim)
   Cechy fonetyczne
   Cechy fleksyjne i zmorfologizowane zjawiska fonetyczne
   Wybrane tendencje słowotwórcze
   Wybrane cechy składniowe
   Słownictwo
   4.6.Zestawienie cech socjolektalnych kontynuowanych w wariancie szlacheckim w obu ośrodkach
   5.Zakończenie
   Aneks (wywiady)
   Bibliografia
   Wykaz nazw miejscowości
   Streszczenia
   Archiwum fotograficzne
    

   Kategorie: ,
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.