ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  DWÓR POLSKI. ZJAWISKO HISTORYCZNE I KULTUROWE. MATERIAŁY VII SEMINARIUM

  75,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 14,5×20,5 cm, stron 527, czarno-białe fotografie w tekście, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (minimalne otarcie rogu okładki).

  Materiały VII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach. Kielce 16-18 października 2003.

  Spis treści:

  • Anna Sieradzka: Idealny dwór polski wedle Karoliny z Potockich Nakwaskiej.
  • Leszek Kajzer: Nad refleksami sztuki Michała Anioła – dwór w Drobinie na Mazowszu.
  • Maria Brykowska: Architektura willi Lanckorońskich w Brzeziu koło Wodzisławia. Problem lokalizacji, typu, genezy i kontynuacji.
  • Magdalena Ujma: Rezydencje Jana Sobieskiego w krajobrazie kulturowym Rusi drugiej połowy XVII wieku.
  • Agata Zachariasz: Najpiękniejsza i najinteresowniejsza okolica – dwór w krajobrazie w XVIII i XIX wieku.
  • Grażyna Kodym-Kozaczko: Użyteczność i ozdobność. Przekształcenia krajobrazu kulturowego Wielkopolski w ramach reform agrarnych pierwszej połowy XIX wieku.
  • Edward Ćwiertak: Założenia dworsko-folwarczne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym powiatu stopnickiego w XIX wieku.
  • Martyna Walker: Założenie pałacowo-parkowe w Gzichowie.
  • Mirosław Holewiński: Wędrówki po małopolskich dworach z 200-letnią mapą wojskową w ręce.
  • Dorota Zahel: Folwark w Przedmieściu Dubieckim, czyli „ekonomika ziemiańska” w praktyce.
  • Piotr Stasiak: Gospodarka rolna w majątkach ziemskich w XIX i XX wieku na przykładzie majątków zlokalizowanych na obszarze dzisiejszej gminy Krośniewice.
  • Grażyna Maria Balińska: Obiekty przemysłu dworskiego w krajobrazie rezydencji ziemiańskiej.
  • Urszula Olbromska: Dwór bachórzecki w świetle „Spisu zabudowań z 1837 roku” oraz wspomnień Marcina hrabiego Krasickiego z roku 2003.
  • Michał Gradowski: Domy ziemiańskie w okresie rozwoju przemysłu naftowego na Podkarpaciu.
  • Katarzyna Zaworska: Dwory konstrukcji szachulcowej w Wielkopolsce.
  • Urszula Oettingen: Czarkowy – rezydencja Pusłowskich w krajobrazie kulturowym Ponidzia.
  • Andrzej Kuśnierczyk: Więzi kulturowe rodu Sadowskich z dworów w Kamienicy Polskiej, Oksie i Ludyni w Małopolsce.
  • Sebastian Wróblewski: Kaplice i kapliczki w założeniach dworskich regionu częstochowskiego.
  • Aldona Cholewianka-Kruszyńska: Polskie dworskie zaprzęgi myśliwskie i pojazdy konne używane do polowań w XIX i pierwszej połowie XX wieku.
  • Czesław Erber: W kręgu autorów staropolskiej sztuki kulinarnej (Stanisław Czerniecki i Wojciech Wincenty Wielądko – ich prace w księgozbiorach Kielecczyzny).
  • Jan Główka: „Compendium Ferculorum” Stanisława Czernieckiego źródłem do dziejów obyczajowości sarmackiej.
  • Krzysztof Myśliński: Dwory-muzea na Kielecczyźnie w XIX wieku.
  • Tadeusz Epsztein: Dzieło sztuki w domu ziemiańskim na Ukrainie w XIX wieku. (O kolekcjonerstwie Leopolda Burczak-Abramowicza z Wołodarki).
  • Andrzej Pochodaj: Szlachecki „mały światek” w literaturze pierwszej połowy XIX wieku.
  • Małgorzata Gorzelak: Galerie przodków i kult antenatów u Henryka Sienkiewicza.
  • Piotr Rosiński: Dwór w twórczości Stefana Żeromskiego.
  • Anna Gomóła: Upadek dworu w XX wieku. Kres epoki w powieści Kornela Makuszyńskiego „Panna z mokrą głową”.
  • Jolanta B. Kucharska: „Aleja do dworu wiedzie topolowa…” Wybrane rezydencje na dawnych kresach północno-wschodnich związane ze znanymi postaciami polskiej kultury, nauki i polityki.
  • Antoni Romuald Chodyński: Spotkania rodzinne i podróże zagraniczne ziemian wielkopolskich w początkach XX wieku.
  • Marek Białokur: Obraz dworów w świetle pamiętników polskiego środowiska w Kijowie na przykładzie wspomnień Włodzimierza Bartoszewicza.
  • Marta Trojanowska: Dwór medycki i jego otoczenie w twórczości Leli Pawlikowskiej.
  • Tadeusz Borsa: Dwory ordynacji w Polsce XX wieku.
  • Tomasz Adam Pruszak: Zespół dworsko-folwarczny w Wośnikach koło Radomia w latach 1896-1939.
  • Dwór w Ciechankach, czyli o modernizmie „w rzeczywistem zastosowaniu”.
  • Rafał Nadolny: Modernistyczny dwór w Ciołkowie – dialog z tradycją?
  • Małgorzata Laskowska-Adamowicz: Dwór na Mazowszu w czasopismach lokalnych z lat 1997-2002.
  • Maciej Rydel: Powroty do dawnych włości. Dwory i pałace, które wróciły do przedwojennych właścicieli po 1989 roku (wyniki badań nad sytuacją polskich dworów do 2003 roku).
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK