ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

DWÓR POLSKI. ZJAWISKO HISTORYCZNE I KULTUROWE. MATERIAŁY VI SEMINARIUM

75,00 

Produkt niedostępny

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 14,5×20,5 cm, stron 559, czarno-białe fotografie w tekście, okładka miękka.

Stan bardzo dobry (minimalne zabrudzenie brzegów stron).

Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach.

Spis treści:

 • Katarzyna Maciejowska-Bujak: Problematyka ochrony zespołów podworskich.
 • Edward Ćwiertak: Czy przetrwają? Stan zachowania założeń dworsko-ogrodowych na Ponidziu.
 • Karolina Krzewicka-Romera, Agnieszka Michalska: Założenia dworsko-parkowe na obszarze Ponidzia a współczesna świadomość kulturowa.
 • Dorota Leśniewska: Stan zachowania dworów i pałaców na terenie projektowanego Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska-Radojewo.
 • Leszek Kajzer: Z badań nad zespołem dworskim w Wojsławicach koło Zduńskiej Woli.
 • Krzysztof Myśliński: Siedziby Lanckorońskich herbu Zadora w Brzeziach Wodzisławskich. O przenoszeniu znaczeń i roli biografistyki w badaniach nad dawną architekturą.
 • Ewa Kubiak: Koncepcja dworu szlacheckiego a siedziby duchowieństwa. Drewniane rezydencje biskupów włocławskich w XVII i XVIII wieku.
 • Lidia Luchter-Krupińska: Nieistniejący dwór Romerów w Bieździadce koło Jasła. Przykład siedziby szlacheckiej z XVIII wieku.
 • Dale Puodziukiene: Birżyniany – dwór Gorskich. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
 • Anna Hałata: Recepcja „założenia palladiańskiego” w pałacowej architekturze rezydencjonalnej na Zamojszczyźnie w XIX wieku. Analiza funkcjonalna.
 • Sebastian Wróblewski: Przekształcenia przestrzenne założeń dworskich ziemi częstochowskiej na przykładzie Rzek Wielkich i Gamku-Kuźnicy w XIX-XX wieku.
 • Jerzy Skrzypczak: Neorenesansowy dwór dla Michałowskich z Dobrzechowa (niezrealizowany projekt Tadeusza Stryjeńskiego).
 • Tadeusz Borsa: Dwór w Bajkowcach Starych w powiecie tarnopolskim.
 • Maciej Rydel: Dwór „Rydlówka” w Bronowicach na tle historii rodu Rydlów.
 • Urszula Oettingen: Dwór na ziemiach Królestwa Polskiego w „krajobrazie czasu wojny” 1914-1915.
 • Mirosław Holewiński: Dwór legionowej legendy – Zagaje.
 • Antoni Romuald Chodyński: Dwór polski na Powiślu w okresie przedplebiscytowym.
 • Tomasz Adam Pruszak: Zespół dworski w Kluczewsku w latach 1920-1936 (na podstawie wspomnień Krystyny Konarskiej-Łosiowej).
 • Aldona Cholewianka-Kruszyńska: Dworskie i pałacowe zaprzęgi na polskich Kresach Wschodnich w XIX i pierwszej połowie XX wieku.
 • Agata Zachariasz: Ogród dworski – wybrane charakterystyczne elementy i motywy.
 • Danuta R. Kawałko: Cmentarz zakonny i rodzinny w zespole rezydencjonalnym w Łabuniach koło Zamościa.
 • Sebastian Piątkowski: Wyposażenie dworu ziemiańskiego w północnej Małopolsce w świetle akt notarialnych z lat 1815-1830.
 • Tadeusz Epsztein: Biblioteka Kaliksta Dunin-Borkowskiego z Klimaszówki na Podolu.
 • Jerzy Skrzypczak: „Księga Gości” Tarnowskich z Chorzelowa. Świadectwo czasu czy „silva rerum a domo condita”?
 • Mieczysława Demska-Trębacz: Gdy muzyka była pasją… Przyczynek do dziejów kultury muzycznej lubelskich ziemian.
 • Andrzej Jelski, Ewelina Pierzyńska-Jelska: Dworu już nie ma, muzyka nadal rozbrzmiewa.
 • Jan Flasza: Dwór polski w twórczości Józefa Niwickiego – szlacheckiego rymopisa z Kierlikówki pod Bochnią.
 • Barbara Szargot: Poleski Parnas. Panny z dworków szlacheckich w powieściach Marii Rodziewiczówny.
 • Anna Gomóła: Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literaturze dla młodzieży.
 • Jolanta B. Kucharska: Pałac, dwór i zaścianek na fotografiach w zbiorze konserwatora wileńsko-nowogródzkiego.
 • Dorota Zahel: Jak to dawniej w drodze było. „Dziennik” Henryki z Męcińskich Krasickiej z podróży do Karlsbadu w 1845 roku.
 • Urszula Olbromska: Jak to panowie szlachta fajczyli. Uwagi do badań nad obyczajem palenia fajki w Polsce.
 • Grzegorz Miliszkiewicz: Ziemiaństwo jako adresat oferty przemysłu i handlu w pierwszej połowie XX wieku.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK