ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  DOLINA DOLNEJ WISŁY, JEJ KSZTAŁT I ROZWÓJ NA TLE BUDOWY DOLNEGO POWIŚLA [AUTOGRAF]

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Format 18×25 cm, stron 110+rozkładana mapka, okładka miękka.
  Stan dostatecznie dobry (podklejony grzbiet, posklejane karty, małe zadarcia brzegów egzemplarza).

  Zawiera 9 cz-b rycin wewnątrz tekstu i rozkładaną mapę.
  Egzemplarz w ramach cyklu: „Badania geograficzne”, zeszyt 12-13.

  Autograf i dedykacja autora na stronie tytułowej.

  Spis treści:

  • Uwagi wstępne    

  I. Podłoże dyluwjum dolnego Powiśla

  1. Przegląd formacyj

  a) Górna kreda
  b) Ił toruński
  c) Dolny oligocen
  d) Formacja burowęglowa (miocen)
  e) Ił poznański (pliocen)

  2. Mapka geologiczna powierzchni poddyluwjalnej
  3. Mapka konfiguracji powierzchni poddyluwjalnej
  4. Mapka miąższości dyluwjum
  5. Zagadnienie morfogenezy konfiguracji powierzchni poddyluwjalnej dolnego Powiśla. Stosunek powierzchni poddyluwjalnej do powierzchni dzisiejszej

  II. Stratygrafja dyluwjum wzdłuż doliny dolnej Wisły

  1. Opis szczegółowy

  a) Południowa część doliny Wisły
  b) Basen Grudziądzki
  c) Północna część doliny dolnej Wisły

  2. Ogólny profil dyluwjum dolnego Powiśla wzdłuż doliny dolnej Wisły
  3. Zagadnienie interglacjałów nad dolną Wisłą. Stratygrafja fauny eemskiej

  III. Morfologja doliny dolnej Wisły

  1. Uwagi ogólne
  2. Podział doliny dolnej Wisły    
  3. Rozważania szczegółowe

  a) Południowa część doliny dolnej Wisły
  b) Basen Grudziądzki
  c) Północna część doliny dolnej Wisły
  d) Delta Wisły    
  e) Krytyka teras pradolin nadmorskich

  4. Powstanie i rozwój doliny dolnej Wisły    

  a) Predyspozycja dzisiejszej doliny dolnej Wisły
  b) Przełom Wisły
  c) Postglacjalne ruchy epeirogenetyczne
  d) Wiek przełomu i ruchów epeirogenetycznych
  e) Rozwój poziomów dolinnych
  f) „Zastoisko Gdańskie“ Sonntaga i pradoliny nadmorskie

  5. Przeobrażenia form dolinnych w czasie młodoaluwjalnym

  • Zakończenie
  • Zestawienie wierceń dla obszaru dolnego Powiśla
  • Zusammenfassung
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK