ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA UŻYTKOWANIE ZIEMI W WARSZAWIE

30,00 

Brak w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Okładka miękka, stron 130, mapki i ryciny, format 16,5x24cm, stan dobry, książka posiada ekslibris poprzedniego właściciela.

Spis treści
Przedmowa       
1.    Zarys celu i metody pracy   
1.1.    Wprowadzenie       
1.2.    Cel pracy na tle stanu dotychczasowych badań       
1.3.    Uwagi wstępne o metodzie   
1.4.    Charakterystyka materiału źródłowego   
2.    Opis i zastosowanie praktyczne przyjętej procedury badawczej    
2.1.    Zarys postępowania badawczego   
2.2.    Charakterystyka zbiorowości i próby   
2.3.    Szczegółowy opis analizowanych zmiennych zależnych   
2.4.    Szczegółowy opis analizowanych zmiennych niezależnych   
2.5.    Modele regresyjne narzędziem charakterystyki terenu   
2.6.    Metoda szacowania modeli   
3.    Wyniki badań a założone cele poznawcze   
3.1.    Statystyczna ocena wpływu poszczególnych zmiennych niezależnych    
3.2.    Interpretacja uzyskanych wyników   
4.    Krytyczna ocena wyników i przydatności przyjętej procedury badawczej    
4.1.    Ocena rezultatów przeprowadzonego badania   
4.2.    Przydatność przyjętej procedury dla badań struktury przestrzennej użyt¬kowania ziemi w miastach   
Załączniki   
Ryciny   
Literatura

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK