Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   CZŁOWIEK. ŚWIAT RZECZY. BÓG W FILOZOFII SARTRE’A

   36,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 12×19 cm, stron 368, okładka miękka.

   Stan dobry (otarcia okładki).

   Spis treści:

   Wstęp
   Rozdział I Człowiek i świat rzeczy
   Heterogenia istnienia i poznania
   Człowiek i rzeczy

   Rozdział II Sartre’owska krytyka Kartezjusza i Husserla
   W poszukiwaniu ludzkiego konkretu
   Sartre a Kartezjusz
   Sartre a Husserl
   Intencjonalność – podstawowa struktura świadomości
   Stosunek Sartre’a do zasady intencjonalności
   Sartre’owska krytyka Husserla rozumienia czasu

   Rozdział III Sartre’owska teoria czasującego się istnienia
   Koncepcja świadomości jako bytu «pour-soi»
   Koncepcja istnienia jako temporalizacji
   Świadomość a byt
   Przeszłość
   Przyszłość
   Ocena Sartre’a teorii temporalizacji

   Rozdział IV Sartre’a filozofia wolności i jej krytyka
   Zarzuty wobec Sartre’a. Próba ich konfrontacji z egzystencjalizmem Sartre’a
   Krytyka Sartre’owskiego rozumienia aktywności «cogito»

   Rozdział V Sartre a psychologia atomistyczna
   Czynna rola podmiotu w tworzeniu się wyobrażenia emocji
   Podmiotowe uwarunkowanie percepcji
   Percepcja a działanie
   Krytyka założeń psychologii atomistycznej i reprezentacjonizmu na przykładzie problemu stałości percepcji
   Pojęcie wrażenia W psychologii atomistycznej Helmholtz
   Krytyka pojęcia wrażenia-atomu. Psychologia postaci
   Koncepcja podniety jako struktury. Funkcjonalne ujęcie własności rzeczy
   Całościowa koncepcja psychiki. Teoria nastawienia
   Merleau-Ponty i Sartre o przedmiotowych i podmiotowych warunkach stałości percepcji
   Sens formuły «świat uczłowieczony» W świetle doświadczenia Strattona

   Rozdział VI Sartre a Hegel
   Metoda pięcia się od abstrakcji do konkretu
   Istnienie Innego
   Stosunek Sartre’a do filozoficznej tradycji
   Ambiwalentne stanowisko Sartre’a wobec Hegla i Kierkegaarda
   Stosunek Sartre’a do Hegla
   Heglowska teoria Pana i Niewolnika i jej wpływ na Sartre”a
   Sartre’owska ocena i krytyka Hegla
   Sartre, Hegel, Marks

   Rozdział VII Problem Boga W filozofii Sartre’a
   Ateizm ontologiczny i ateizm postulowany Sartre’a
   Sartre przeciw substancjalizmowi
   Dychotomia świadomości i bytu jako ontologiczna podstawa quasi-dowodliwego ateizmu Sartre’a
   Teistyczna krytyka argumentacji Sartre’a
   Ateizm postulowany Sartre’a
   Formy świadomości religijnej: Bóg jako świadek i przyczyna sprawcza; religia bez Boga – «Saint- -Genet»
   Istnienie Boga jako problem antropologiczny
   Eliadowska formuła esencjalizmu
   Eliadowska koncepcja mitu

   Rozdział VIII «Saint-Genetx – religia bez Boga
   Nowy element w Sartre’owskim opisie istnienia: rola uwarunkowań społecznych
   Wpływ dzieciństwa Geneta na jego świadomość. Niekonsekwencje Sartre’a
   Wybór pierwotny Geneta a jego percepcja świata
   Religia bez Boga
   Konkluzja Sartre’a
   Ocena analizy Sartre’a.
   Wnioski
   Zakończenie
   Problem «nihilizmu moralnego» Sartre’a
   Bibliografia

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.