ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  CZŁOWIEK. ŚWIAT RZECZY. BÓG W FILOZOFII SARTRE’A

  36,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12×19 cm, stron 368, okładka miękka.

  Stan dobry (otarcia okładki).

  Spis treści:

  Wstęp
  Rozdział I Człowiek i świat rzeczy
  Heterogenia istnienia i poznania
  Człowiek i rzeczy

  Rozdział II Sartre’owska krytyka Kartezjusza i Husserla
  W poszukiwaniu ludzkiego konkretu
  Sartre a Kartezjusz
  Sartre a Husserl
  Intencjonalność – podstawowa struktura świadomości
  Stosunek Sartre’a do zasady intencjonalności
  Sartre’owska krytyka Husserla rozumienia czasu

  Rozdział III Sartre’owska teoria czasującego się istnienia
  Koncepcja świadomości jako bytu «pour-soi»
  Koncepcja istnienia jako temporalizacji
  Świadomość a byt
  Przeszłość
  Przyszłość
  Ocena Sartre’a teorii temporalizacji

  Rozdział IV Sartre’a filozofia wolności i jej krytyka
  Zarzuty wobec Sartre’a. Próba ich konfrontacji z egzystencjalizmem Sartre’a
  Krytyka Sartre’owskiego rozumienia aktywności «cogito»

  Rozdział V Sartre a psychologia atomistyczna
  Czynna rola podmiotu w tworzeniu się wyobrażenia emocji
  Podmiotowe uwarunkowanie percepcji
  Percepcja a działanie
  Krytyka założeń psychologii atomistycznej i reprezentacjonizmu na przykładzie problemu stałości percepcji
  Pojęcie wrażenia W psychologii atomistycznej Helmholtz
  Krytyka pojęcia wrażenia-atomu. Psychologia postaci
  Koncepcja podniety jako struktury. Funkcjonalne ujęcie własności rzeczy
  Całościowa koncepcja psychiki. Teoria nastawienia
  Merleau-Ponty i Sartre o przedmiotowych i podmiotowych warunkach stałości percepcji
  Sens formuły «świat uczłowieczony» W świetle doświadczenia Strattona

  Rozdział VI Sartre a Hegel
  Metoda pięcia się od abstrakcji do konkretu
  Istnienie Innego
  Stosunek Sartre’a do filozoficznej tradycji
  Ambiwalentne stanowisko Sartre’a wobec Hegla i Kierkegaarda
  Stosunek Sartre’a do Hegla
  Heglowska teoria Pana i Niewolnika i jej wpływ na Sartre”a
  Sartre’owska ocena i krytyka Hegla
  Sartre, Hegel, Marks

  Rozdział VII Problem Boga W filozofii Sartre’a
  Ateizm ontologiczny i ateizm postulowany Sartre’a
  Sartre przeciw substancjalizmowi
  Dychotomia świadomości i bytu jako ontologiczna podstawa quasi-dowodliwego ateizmu Sartre’a
  Teistyczna krytyka argumentacji Sartre’a
  Ateizm postulowany Sartre’a
  Formy świadomości religijnej: Bóg jako świadek i przyczyna sprawcza; religia bez Boga – «Saint- -Genet»
  Istnienie Boga jako problem antropologiczny
  Eliadowska formuła esencjalizmu
  Eliadowska koncepcja mitu

  Rozdział VIII «Saint-Genetx – religia bez Boga
  Nowy element w Sartre’owskim opisie istnienia: rola uwarunkowań społecznych
  Wpływ dzieciństwa Geneta na jego świadomość. Niekonsekwencje Sartre’a
  Wybór pierwotny Geneta a jego percepcja świata
  Religia bez Boga
  Konkluzja Sartre’a
  Ocena analizy Sartre’a.
  Wnioski
  Zakończenie
  Problem «nihilizmu moralnego» Sartre’a
  Bibliografia

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK