ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  CONSIDERATIONES PHILOSOPHICALES

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17/24 cm, stron 534, miękka okładka, stan dobry+.

   

  Wydanie na czterdziestolecie pracy naukowej profesora Tadeusza Kwiatkowskiego.

  Komitet redakcyjny: Jolanta Świderek, Marianna Flis – Jaszczuk, Waldemar Pycka.

  Spis treści:

  Nota biograficzna
  Bibliografia prac Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego
  Tadeusz Kwiatkowski: Moi pedagodzy i nauczyciele

  I. Z zagadnień filozofii średniowiecznej
  Mieczysław Gogacz: Tematy sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego-trwałym zespołem problemów filozofii europejskiej
  Stanisław Wielgus: Odkrywca „fizyki nowej" na piętnastoiuiecznym Uniwersytecie Krakowskim — ks. Konstanty Michalski (1879-1947)
  Tadeusz Grzesik: Edycja kwestii „Utrum locus sit immobilis" z „Disputationes Physico-rum", jej rola w skorygowaniu ustaleń dotyczących pochodzenia „Disputationes Physicorum"
  Stanisław Zabielski: Czy św. Augustyn czytał dzielą płatoników w oryginale?

  II. Logika j teoria poznania
  Paul Gochet, Florence Joris: Classifications ofreasoning and philosophy of science
  Kazimierz Jodkowski: Spór o istotę nauki. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm — kreacjonizm
  Zygmunt Hajduk: Temporalność matematyki
  Stanisław Kiczuk: Kilka uwag o konieczności logicznej
  Jerzy Kalinowski: Funktory modalne i cenzura. Historia pewnego przypisu
  Andrzej Biłat: Przedmioty, własności i paradoks Russella     
  Gerard Głuchowski: Metodologiczne aspekt y interpretacji faktów
  Jolanta Świderek: Zagadnienie pryncypiów dowodu naukowego Galena
  Zofia Majewska: Problem znaczenia imion własnych
  Józef Dębowski: Tomasza Reidn krytyka reprezentacjonistycznej teońi poznania

  III.  Filozofia i etyka
  Stanisław Jedynak: Bolesław Mańkowski o wartościach naczelnych życia ludzkiego (zapomniane karty Uniwersytetu Lwowskiego)
  Anna Żuk: O honorze
  Tadeusz Szkolut : Lwa Tołstoja kłopoty z definicją sztuki
  Lesław Hostyński: Henryk Elzenberg w świecie historii filozofii
  Małgorzata Elżbieta Kowalewska, Anna Teresa Łukowska: Cnota męstwa jako podstawa etosu żołnierza
  Honorata Jakuszko: Chństian Wolff. Rozum jako zasada 'wolności
  Waldemar Pycka: Metafilozoficzny aspekt intelektualizmu etycznego (przykład Sokratesa)
  Anna Drabarek: Logika uczuć w poglądach Franza Brentana
  Marianna Flis-Jaszczuk: O pracy
  Lesław Borowski: Indyjska wielość „prawd"

  IV.  Filozofia i polityka
  Jerzy Galkowski: O pojęciu polityki
  Marian Filipiak: Oddziaływanie mass mediów jako przedmiot badań
  Roman Tokarczyk: Główne elementy ideologii feminizmu
  Bogumiła Truchlińska: Filozofia narodu a polska filozofia narodowa. Pojęcia, przedmiot, kontrowersje
  Jolanta Zdybel: Powrót do Arystotelesa. Alasdaira Maclntyre'a filozofia polityki
  Lech Zdybel: Wartości w szkolnictwie i wychowaniu narodowym: kilka uwag na temat pewnej historycznie zaistniałej koncepcji „reedukacji" narodu    
  Lech Krusiński: Język filozoficzny Cycerona. Interpretacja terminu „philosophia" na podstawie im/branych fragmentów V księgi „Rozmów tuskulańskich"

  Informacja o autorach

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK