ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  CHRYSTIAN PIOTR AIGNER. ARCHITEKT WARSZAWSKIEGO KLASYCYZMU

  50,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 17,5×24,5 cm, str. 334, czarno-białe ilustracje i fotografie w tekście, twarda okładka z obwolutą.

  Stan dobry (małe przybrudzenia i naddarcia obwoluty).

  Spis treści:

  I. WIADOMOŚCI O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI CH. P. AIGNERA:
  1. Data urodzenia i środowisko rodzinne.
  2. Pierwsze roboty i współpraca ze Stanisławem Kostką Potockim.
  3. Podróż do Włoch (1785-1786).
  4. Dalsza współpraca ze Stanisławem Kostką Potockim i pierwsze zamówienia realizowane samodzielnie.
  5. Prace drukowane.
  6. Ch. P. Aigner jako budowniczy wojskowy i jego rola w Insurekcji Kościuszkowskiej.
  7. Charakterystyka pierwszego okresu twórczości (1756-1794).
  8. W służbie magnatów (1797-1812).
  9. Działalność naukowa.
  10. Projekty pomników ku czci Napoleona i wyjazd do Włoch (1812).
  11. Działalność w służbie Królestwa Kongresowego i zamówienia prywatne (1816-1825).
  12. Kraków (1825-1827) i wyjazd do Włoch (1827-1841).

  WĘZŁOWE ZAGADNIENIA TWÓRCZOŚCI CH. P. AIGNERA:
  1. Pozycja Aignera wśród współczesnych architektów polskich.
  2. Współpraca Aignera z St. Kostką Potockim.
  3. Wkład Aignera w kształtowanie klasycystycznych typów budowli w Polsce: Rezydencje wiejskie, budowle publiczne, kamienice mieszczańskie, kościoły.
  4. Cechy architektury aignerowskiej: Antyk, palladianizm, romantyzm.
  5. „Pałac z rotundą w narożu” jako przejaw nurtu romantycznego.
  6. Stylowa odrębność wnętrz aignerowskich.
  7. Twórczość Ch. P. Aignera w ogólnym nurcie klasycyzmu europejskiego.

  TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA CH. P. AIGNERA (1782-1792):
  1. Rezydencja St. Kostki Potockiego w Olesinie (1782-1830).
  2. Pałacyk w Rozkoszy (1785- -1786).
  3. Przebudowa pałacu na Lesznie (1785-1788).
  4. Przebudowa kościoła św. Anny (bernardynów) w Warszawie (1786-1788).
  5. Projekt pałacu w Kurowie (1787-1788?).
  6. Biblioteka Ignacego Potockiego (1788).
  7. Projekt przebudowy gmachu teatru w War¬szawie (1791).
  8. Przebudowa Arsenału w Warszawie (1792).
  9. Przebudowa sieni głównej w pałacu wilanowskim (1792).
  10. Projekt willi ks. marszałkowej Izabelli Lubomirskiej w Krzeszowicach.
  11. Projekt przebudowy pałacyku w Mokotowie (1792?)

  TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA CH. P. AIGNERA W PUŁAWACH I ICH KRĘGU (OKOŁO 1788-1810):
  1. Prace w Puławach (ok. 1788 – ok. 1810).
  2. Pałac w Międzyrzeczu Podlaskim (1802- -1805).
  3. Fasada kościoła w Międzyrzeczu Podlaskim.
  4. Pałac w Bronicach (ok. 1800).
  5. Dwór w Samoklęskach (ok. 1800).
  6. Kościół w Żyrzynie (1804).

  TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA CH. P. AIGNERA POZA PUŁAWAMI (1798–1812):
  1. Prace dla ordynata Stanisława Zamoyskiego (1798-1803).
  2. Prace dla ks. marszałkowej Izabelli Lubomirskiej w Łańcucie (1798- ok. 1810).
  3. Pałac w Igołomii (ok. 1800).
  4. Prace w Wilanowie (1802-1812).
  5. Prace w Natolinie (1808-1812).
  6. Projekt pomnika Napoleona w Kaliszu (1808).
  7. Projekt pomnika Kopernika (1810).
  8. Pomnik ku czci Napoleona w Sali Senatu Zamku Warszawskiego (1812).

  DZIAŁALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA CII. P. AIGNERA W WARSZAWIE (1816–1825):
  1. Prace dla Uniwersytetu Warszawskiego (1816-1823).
  2. Mennica na Bielańskiej (1817-1821).
  3. Marywil i kościół św. Andrzeja (1817-1821).
  4. Pałac Namiestnikowski (1818-1819).
  5. Kościół św. Aleksandra (1818-1825).
  6. Dom Petyskusa (1818? -1821).
  7.’ Prace na placu Krasińskich (1819-1824).
  8. Dzwonnica i odwach bernardyński (1820- -1821).
  9. Prace drobniejsze i projekty niewykonane.

  PRACE ARCHITEKTONICZNE CH. P. AIGNERA POZA WARSZAWĄ (1817-1826):
  1. Pałace z rotundą w narożu — Zarzecze, Ponikwa i Rudniki (ok. 1820).
  2. Projekt kościoła św. Aleksandra w Suwałkach (1819).
  3. Prace w zespole wilanowskim (1823-1826).

  PUBLIKACJE CH. P. AIGNERA Z DZIEDZINY ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ORAZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA:
  1. Pierwsze prace drukowane z zakresu budownictwa.
  2. Prace czytane w Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
  3. Artykuł w sprawie pomnika Kościuszki pod Krakowem (1821).
  4. Budowy Kościołów… (1825).
  5. Działalność pedagogiczna i program nauczania architektury na Uniwersytecie Warszawskim.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK