ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  CECH KRAWIECKI STAREJ WARSZAWY W XVIII STULECIU

  80,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 21,5 x 15 cm. Stron 123. Oprawa twarda płócienna.

  Stan dobry.

  Spłowiały grzbiet oprawy. Exlibris na przedniej wyklejce. Pieczątka "Cech Krawców Chrześcijan m. st. Warszawy 1880 r" na karcie tytułowej.

  Z wykazu źródeł:

  "Praca niniejsza, zawierająca opis cechu krawców Starej Warszawy w XVIII stuleciu, oparta została na materjałach, znajdujących się w archiwum Zgromadzenia Krawców w Warszawie oraz w warszawskim Archiwum Głównem Akt Dawnych."

   

  SPIS   RZECZY

   

  1.             Źródła

  2.             Rys ogólny

  Powstanie cechu. Przywileje. Rzemiosła w skład cechu wchodzące. Specjalizacja. Ustrój. Majstro­wie „kwartalni". Komisja Boni Ordinis. Stosunki z cechem krawców Nowej Warszawy.

  3.            Samorząd.

  Siedziba. Władze. „Bracia stołu pierwszego i stołu drugiego". Urząd Starszych. Obiór i ra­chunki. Sesje. „Niedziela Przeprośna", Rządcy Cechu.

  4.           Gospoda   czeladna

  Zadania gospody. ,,Oyciec gospodni". Gospoda polska i niemiecka. Członkowie. „Schadzki". Starsi towarzysze. „Beizycerowie". Rachunki. Godzina 10.

  5.           Sądownictwo

  Kompetencja. Ciało wyrokujące. Zakaz pomijania sądu cechowego. System kar. „Stary Obyczay".Honor towarzyski". „Czarne księgi". Użytek z kar. Milicja miejska.

  6.          Życie religijne

  Ołtarz cechowy. Kaplica czeladna. Obowiązek by­wania na nabożeństwach. Służba kościelna. Msze żałobne. Pogrzeby. Procesje i uroczystości publi­czne. Obowiązek reprezentacji i obrony miasta. „Miłosierne uczynki". Pomoc na wypadek choroby.

  7.     Monopol   produkcji i handlu

  „Przeszkodnicy". „Protekcya Pańska". „Serwi-toraty". „Kwartalni". Krawcy dworscy. „Tapisye-rowie, kapelusznicy i namiotnicy". Dysydenci. Konkurencja. „Robota kraiana". Dbałość o do­broć i uczciwość wykonania. „Tandeta". „Sztycho­we". Kupcy Żydzi. „Tandeciarze". „Białogłowy robiące".

  8.         Uczeń

  Warunki przyjęcia do terminu. Liczba lat termi­nowania. „Próba rzemiosła". Zapisanie w cechu. Zasada nieprzerywalności lat nauki. Wyzwoliny. „Listy cechowe". Okres „pachołęctwa".

  9.         Czeladź

  Wędrówka. Pośrednictwo pracy. Liczba czeladzi na warsztatach. Urnowa o czas pracy i termin wypo­wiedzenia. System płacy. Czeladź „dzienna". Wy­sokość płacy. Dodatki do płacy. „Wikt i pościel". „Szkody". Przepisy. „Swawole i występki". „War­ta poniedziałkowa". Zatarg cechu z czeladzią nie­miecką w roku 1777. Dane co do liczby i pocho­dzenia czeladzi krawieckiej.

  10.         Mistrz

  Warunki uzyskania mistrzostwa. „Próba rzemio­sła". „Listy urodzayne i cechowe". „Opowiedne". „Wstępne". Przysięga miejska. „Sztuki". Wiecze­rze i „Wielka Kollacya". „Mlodszeństwo cechowe i kościelne". „Kwitacya". Synowie mistrzów, córki i wdowy. Opuszczenie cechu. Dane co do liczby i narodowości mistrzów cechowych, kwartalnych i „przeszkodników".

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK