ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ARCHIWUM KURATORJI WILEŃSKIEJ X. AD. CZARTORYSKIEGO

  90,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16×24,5 cm, stron 308, czarno-białe ilustracje w tekście, okładka miękka.

  Stan dobry (nieznaczne przybrudzenia okładki, pieczątki i napisy długopisem na kilku pierwszych stronach, nierozcięta część kartek).

  Spis treści:

  • Dr. Jacek Lipski – Przez prof. St. Kota.
  • J. Lipski: Wstęp.
  • Archiwum kuratorji Wil. X. A. Czartoryskiego.
  • Wykaz użytych skróceń.
  • Akademja jezuicka w Wilnie.
  • Organizowanie Uniwersytetu i Wydziału Wil.
  • Protokoły posiedzeń rządu i rady Uniwersytetu Wil. za czas od 1803-1829.
  • Korespondencje osób związanych z Uniw. Wil.
  • Akta kuratorji X. Ad. Czartoryskiego.
  • Spis osób Uniwersytetu Wil. 1805-1823 r.
  • Dzienniki czynności dozorców szkolnych i policji Uniwersyteckiej 1825-1831 r.
  • Spisy uczniów Uniwersytetu Wil. 1798-1832 r.
  • Akta urzędowe kancelarji Uniw. Wil.
  • Zakłady Uniwersytetu Wil. (bibljoteka, drukarnia, instytuty naukowe)
  • Różne akta uniwersyteckie.
  • Opisy służbowe profesorów Uniwersytetu i członków Wydziału Wil.

  Szkolnictwo prowincjonalne:

  • Wizytacje ogólne, obejmujące ośm gubernij, wchodzących w skład wydziału Uniw. Wil. z lat 1783-1826.
  • Gubernja grodzieńska.
  • Gubernja mińska.
  • Gubernja mohylewska i witebska (tzw. gubernje białoruskie).
  • Gubernje kijowska, podolska i wołyńska. Wizytator Czacki.
  • Gubernja wileńska.
  • Komisje sądowe, edukacyjne i varia.
  • Indeks.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK