ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ANTYKOMUNIZM BURŻUAZYJNEJ EKONOMII POLITYCZNEJ

  40,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 14,5/20,5 cm, stron 169, miękka okładka, stan dobry (naddarty grzbiet, pieczęcie 'Biblioteka WSO im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie')

   

  Nakład 350 egz., "Tylko do użytku wewnętrznego".

   

  spis treści:

  WPROWADZENIE
  Część  I: GENEZA METOD ANALIZY EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEGO ANTYKOMUNIZMU

  • Funkcje klasowe współczesnej burżuazyjnej ekonomii politycznej
  • Geneza metodologii współczesnego antykomunizmu – koniec teorii jedynego systemu
  • Keynesizm – pierwszy paradygmat antykomunizmu
  • Antykomunizm "starego liberalizmu" – schemat Misesa
  • Narodziny neoliberalizmu. Taktyczne różnice antykomunizmu
  • Metodologia neoliberalizmu
  • Neoliberalna teoria systemów gospodarczych
  • Ekonomia porównawcza:   metoda antykomunizmu neoklasvcznej ekonomii politycznej
  • Synteza metod ekonomii porównawczej
  • Antykomunizm i rewizjonizm – powiązania metodologiczne.
  • Rewizjonizm – rynek kontra plan
  • Triada rewizjonizmu


  Część II: ANTYKOMUNIZM NA "ROZSTAJNYCH DROGACH"

  • Konglomeraty ideologiczno-propagandowe antykomunizmu.
  • Antykomunizm burżuazyjnej ekonomii w okresie zimnej wojny
  • Zachodnioniemiecki konglomerat polityczno-ideologiczny "indoktrynacji" społeczeństwa
  • Ewolucta antvkomuruzmu w latach sześćdziesiątych
  • Zrewidowany paradygmat antykomunizmu
  • "Wczesne" koncepcje społeczeństwa przemysłowego. Teoria Konwergencji społeczeństw przemysłowych
  • Nowsze teorie społeczeństwa przemysłowego i konwergencji
  • Pesvmistvczne teorie konwergencji społeczeństw przemysłowych
  • Krytyka teorii konwergencji z pozycji ortodoksyjnego antykomunizmu
  • Teorie transformacji kontra teoriom konwergencji
  • Krvtvka historycznych /obiektywnych/ tendencji rozwojowych
  • KrvtvKa teorii planowania i prognozowania rozwoju społeczno-ekonomicznego
  • Krytyka rozwoju krajów socjalistycznych – socjalizm na rozstajnych drogach
  • Neomarksizm i zachodnioeuropejski maoizm – trojańskie konie antykomunizmu

  ZAKOŃCZENIE

  • Podstawowe błędy metodologiczne krytyki rozwoju socjalizmu
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK