ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

Antykwariat 1936

Fragment z publikacji Jana Muszkowskiego pt. „Życie książki” (Warszawa 1936, „Nasza Księgarnia”):

„(…) trzeba poświęcić kilka słów pożytecznej działalności antykwariusza, najbliższego współpracownika i dostawcy miłośników książek. Przede wszystkiem należy odróżnić antykwarjat naukowy do zwykłej sprzedaży starych książek. Książka wyczerpana lub wycofana z rynku normalnego sprzedaje się albo w zwykłych księgarniach sortymentowych – w Niemczech, we Francji, w Anglji jest to zjawisko stałe, u nas wprowadza się zwolna od niedawna – albo w małych księgarenkach specjalnych (w Warszawie ulica Świętokrzyska, w Krakowie – Szpitalna), albo wreszcie na wózkach, w koszach itp. Dokonywa się to na zasadach wolnego handlu; ceny normują się w zależności od popytu i sprzedaży. Antykwarjusz tego typu kupuje, sprzedaje, wymienia, np. Podręczniki szkolne, których wymiana bywa organizowana często w ostatnich czasach przez samych uczniów na terenie szkoły albo w Warszawie pod gołym niebem na ulicy Świętokrzyskiej. Istnieją nadto wyspecjalizowani nabywcy resztek nakładu od wydawców, rozprzedający je za pomocą kolportażu ulicznego czy domokrążnego.

Natomiast antykwariat naukowy trudni się wyszukiwaniem i sprzedażą rękopisów oraz dzieł starych i rzadkich, szczególnie przez wzgląd na te właściwości cennych, jak również wydawnictw bibljofilskich, często też wartościowych wytworów grafiki oryginalnej i innych zabytków pokrewnych. Do tej pracy konieczna jest gruntowna znajomość przedmiotu, która w połączeniu z praktyką i doświadczeniem daje dopiero znawstwo, następnie zaś – organizacja przedsiębiorstwa na zasadach naukowych, wreszcie – znaczne wyrobienie handlowe. Istnieją w wielkich ośrodkach zagranicznych znakomite firmy antykwarskie, których katalogi wydawane perjodycznie są nie tylko rozchwytywane przez bibljofilów, ale nadto zawierają interesujący materjał naukowy dla specjalistów w różnych dziedzinach. Znaczone na tych katalogach nazwiska znakomitych antykwarjuszów zachowają własne karty w dziejach badań nad książką; z nieżyjących już polskich wymienię tutaj W. M. Wojnicza (Vojnich), czynnego na terenie angielskim i amerykańskim znawcę inkunabułów, oraz Jakóba Gieysztora. Na rynkach międzynarodowych wydawane są nadto perjodycznie zestawienia cen, osiągniętych w handlu antykwarskim, zwłaszcza na aukcjach, t.j. Wyprzedażach publicznych. Aukcje takie bywają także organizowane w Polsce przez przedsiębiorstwa handlowe i przez zrzeszenia bibljofilskie”.

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK